صادرات فوتس اویل، پارافین مایع، اسلاک وکس، فورفورال اکسترکت و روغن

215754/385

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 470 مورخ 14/11/86 موضوع چگونگی انجام تشریفات صدور محصول فوتس اویل بپیوست تصویر نامه شماره 7724/94 /د مورخ 20/10/94 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص رسیدگی به پرونده های صادراتی محموله های فوتس اویل ، پارافین مایع ، اسلاک وکس ،فورفورال اکسترکت و انواع روان کننده شامل روغن های( موتور ،دنده، پایه ،هیدرولیک ) و سایر روغنهای صنعتی در کارگروه فنی تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی استانی ارسال و اعلام میدارد ضمن لغو مفاد بخشنامه پیروی صدرالذکر در زمان انجام تشریفات صدور محموله های صادراتی فوق الذکر با رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی ستاد و ارسال نمونه به آزمایشگاه های معرفی شده متعاقبا پاسخ آزمایشگاه بهمراه بدل اظهارنامه صادراتی مربوطه به اداره کل استاندارد استان( کارگروه فنی استانی ) ارسال و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری لازم بعمل آید.

7724