تکمیل کد HS پروانه های اقلام وارداتی دارو

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده فرآورده های آرایشی و بهداشتی
مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای وارد کننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی
موضوع: تکمیل کد HS پروانه های اقلام وارداتی شماره: 151649/675 مورخ 26/10/94
سلام علیکم؛
احتراماً پیرو جلسات حضوری با اعضاء هیات مدیره انجمن های تخصصی و با توجه به راه اندازی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و توافقات صورت پذیرفته، ضروریست شرکت های محترم با مراجعه به کارتابل الکترونیک خود در سامانه جامع فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو (ttac.ir) نسبت به تکمیل کدهای HS مورد استفاده برای هر یک از محصولات دارای پروانه خود تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۴ اقدام نموده و فایل مربوطه را تحویل انجمن تخصصی جهت جمع آوری، تکمیل، اصلاح و ارسال به این اداره کل اقدام نمایند.
دکتر بهروز جنت – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی