شرایط حمل کالای فله یا مایع به وسیله کشتی

۹۳/۲۰۲۹۹۲—————-۹۳/۱۱/۰۶
ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و گیلان  دانلود بخشنامه ۲۰۲۹۹۲
با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۷۳/۳۷۳/۵۰۷/۱۳۰۶۶۳ مورخ ۷۵/۹/۲۵ ( تصویر پیوست) در رابطه با حمل کالای فله یا مایع به وسیله کشتی، که به روش های دریافت درافت سوری و یا اولیج سوری توسط شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی تایید وزن دریافت می کنند، احتساب میزان افت معادل ۹ در هزار وزن کالا ( پنج در هزار برای کشتی در بندر مبدا و مقصد به اضافه چهار در هزار برای عملیات تخلیه و باسکول کامیونها) منظور گردد.

ضمنا آن گمرک موظف می باشد بطور منظم و در فاصله زمانی حداقل شش ماهه بوسیله سازمان استاندارد استان از باسکول های موجود ان گمرک بازدید و از استاندارد بودن باسکول های مورد استفاده اطمینان لازم بعمل آورد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه