ضوابط اظهار و صدور فراورده های نفتی جدید حاصل از بلندینگ

۹۳/۲۳۴۰۱۲ ……………. تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  دانلود بخشنامه

گمرکات جلفا، بازرگان، بندر امام خمینی، شهید رجایی، دوغارون، باشماق، آستارا، خسروی، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، میرجاوه، رازی ( برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)، خارک ( صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)، آبادان، خرمشهر، سمنان، غرب تهران، اصفهان،اراک، یزد، شیراز، قم، مشهد( صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)، گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام، گمرک پرویزخان، پیرانشهر و پیشین ( صرفا خروج محموله های نفتی )

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۵۰۷۳/۹۳/ص مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ضوابط صدور فرآورده ها و مشتقات نفتی جدید حاصل از بلندینگ، توسط واحدهای تولیدی ضمن رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به رعایت نکات بشرح ذیل اقدامک لازم معمول نمایند.

۱- واحدهای تولیدی فرآورده های مزبور در صورتی مجاز به اظهار و صادرات محصولات تولیدی استحصالی از بلندینگ می باشند که حداقل یکبار و برای یک محصولات آن واحد فرآیند استاندارد سازی (کدگذاری) موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل ستاد را انجام داده و نام شرکت در فهرست اعلامی بخشنامه های صادره درج شده باشد.

۲- در زمان اظهار محموله های فوق الذکر توسط واحدهای تولیدی در گمرک اخذ مدارک ذیل الزامی می باشد :

۲-۱- پروانه بهره برداری واحد تولیدی که در آن نام فرآورده حاصل از بلندینگ و میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه در آن درج شده باشد.
۲-۲- فرمولاسیون دقیق محصول اظهار شده به همراه درصدهای مصرفی آن با امضاء و مهر رسمی و قانونی مدیرعالم یا مقام مجاز معرفی شده واحد تولیدی.
۲-۳- فاکتورهای منشاء تامین مواد اولیه صادره از مراجع رسمی معرفی شده (پتروشیمی، پالایشگاهها، بورس و پروانه وارداتی معتبر)
۲-۴- آنالیز مواد اولیه موضوع بند ۳-۳
۲-۵- آنالیز محموله اظهاری مطابق لیست آزمایشهای مورد نظر ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ( موضوع بخشنامه ردیف ۱۸۵ مورخ ۹۰/۶/۱۳) و سایر مدارک مورد اشاره در بخشنامه های ارسالی این دفتر

۳- در صورت استفاده از روغن های پایه به عنوان مواد اولیه در فرآیند محصول بلندینگ اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی مربوطه از ذینفع و ضمیمه نمودن آن به اظهارنامه صادراتی الزامی می باشد.

۴- تاکید می گردد در زمان اظهار محموله های اظهاری(حاصل از بلندینگ) توسط واحدهای تولیدی با رعایت دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و ارسال نمونه به آزمایشگاههای معتبر معرفی شده، نتیجه آزمایش به همراه بدل اظهارنامه مربوطه به کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی ارسال نمایند.

۵- انجام تشریفات صدور محصولات میدانی جدید واحدهای تولیدی (تولیدات ناشی از برش های حد وسط) و اسیر فرآورده های تولیدی ( به غیر از محصولات بلندینگ مورد اشاره) کماکان مشمول ضوابط دستورالعمل اصلاحی ستاد، استاندارد سازی ماده ۱۲ و سایر مقررات و ضوابط مربوطه می باشد.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران