عدم نیاز به ارائه مجوز مقرراتی جهاد کشاورزی بابت واردات جو و گندم

بسمه تعالی
40070/32456/113/73/96
07/03/93
کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 1424/1338/6/93 مورخ 27/2/93 معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی موضوع عدم نیاز به ارائه مجوز مقرراتی جهاد کشاورزی بابت واردات جو تحت ردیف تعرفه 1003 و گندم تحت ردیف تعرفه 1001 کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و رعایت ضوابط قرنطینه های دامی و نباتی ورعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه