واردات میوه های نارگیل- آناناس- انبه و منگوتین- پاپایا

بسمه تعالی
41914/93/41578/113/73/102
11/03/1393
کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه 11681/210/93 مورخ 11/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات میوه های نارگیل- آناناس- انبه و منگوتین- پاپایا به شرح مذکور در نامه فوق الذکر با استفاده از ارز متقاضی و قرار گرفتن در اولویت نه (با یک برابر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بدون نیاز به مجوز جهاد کشاورزی صرفاً با رعایت مقررات و موازین بهداشتی و قرنطینه ای ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 11/3/93 در این خصوص با رعایت کامل سایر مقررات و بر اساس مفاد نامه صدرالاشاره اقدام فرمایند
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه