ارزش گمرکی خودرو سواری ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵

۱۹۹۱۸۷/۸۸۵۵/۲۰۶/۲۴/۴۵۹
۹۳/۱۰/۳۰
اظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵

با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواری های ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵ ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت آلفا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

CPT
Euro)
Freight Port
(Euro)
FOB Italian
Port
Model
Description
Item
۱۲۱۰۰ ۶۰۰ ۱۱۵۰۰ Alfa Romeo Mito 1.4 135HP MT آلفا رومئو میتو ۱
۱۳۰۵۰ ۶۰۰ ۱۲۴۵۰ Alfa Romeo Mito 1.4 135HP AT آلفا رومئو میتو ۲
۱۳۲۵۰ ۶۰۰ ۱۲۶۵۰ Alfa Romeo Mito 1.4 170HP آلفا رومئو میتو ۳
۱۳۸۵۰ ۶۰۰ ۱۳۲۵۰ Alfa Romeo Mito 1.4 170HP AT آلفا رومئو میتو ۴
۱۵۱۰۰ ۷۰۰ ۱۴۴۰۰ Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP MT آلفا رومئو جولیتا ۵
۱۹۴۳۰ ۷۰۰ ۱۸۷۳۰ Alfa Romeo Giulietta 1.75 240HP AT آلفا رومئو جولیتا ۶
۶۳۳۶۰ ۷۰۰ ۶۲۶۰۰ Alfa Romeo 4C 1.75 240HP AT 4C آلفا رومئو ۴C ۷