پرایس لیست ماشین آلات راهسازی AMIG چین سال ۲۰۱۵

۱۹۹۱۲۳/۹۱۶۶/۲۰۵/۲۴/۴۵۶
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی AMIG چین سال ۲۰۱۵
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۷ مورخ ۹/۱۰/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست ۵ برگ پرایس ماشین آلات راهسازی AMIG سال ۲۰۱۵ ساخت چین به نمایندگی شرکت اهورا صنعت ماشین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد ./
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
لیست به صورت پی دی اف خودکار برای شما لود می شود. منتظر بمانید.