پاسخ به استعلام دیوان محاسبات در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده

۵۷۳۵۳/۷۶
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : پاسخ به استعلام دیوان محاسبات در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۰/۵۲۲۰۰ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۴ دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی ارسال میگردد ، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پروانه های صادراتی و شماره تایید پاسخ ارسالی به مرجع استعلام کننده و شماره ردیف مرز خروج ، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و با قید فوریت نسبت به تهیه پاسخ لازم و ارسال به این دفتر جهت اعلام به دیوان محاسبات کشور اقدام نمایند.
۵۷۳۵۳-۷۶