گمرکات مجاز به ترخیص پیش سازه ها و ورود و خروج کلیه کالاها از گمرک خرمشهر و آبادان

بسمه تعالی
 
39826/22788/113/73/107
07/03/1393
گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 22788/93/113/73/53 مورخ 14/2/93 خواهشمند است دستور فرمایید نسبت اصلاح وافزودن دومورد ذیل به بخشنامه مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام لازم صورت پذیرد
1-با عنایت به مفاد بند 4 بخشنامه 28865/102/6 مورخ 21/2/93 حوزه ریاست محترم کل (تصویر پیوست) گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص پیش سازها بدین شرح اعلام گردیده است :گمرکات شهید رجائی بندرعباس، فرودگاه امام خمینی(ره)، دوغارون، بازرگان، تهران، آبادان، خرمشهر، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، بندر امام خمینی(ره)، بوشهر، لذا بر این اساس ردیف 12 لیست گمرکات اختصاصی پیش سازها پیوست بخشنامه صدرالاشاره این مرکز و با رعایت سایر مفاد ومقررات مربوطه اصلاح گردد.
2-گمرکات بنادر آبادان و خرمشهر با توجه به مفاد بند یک تصمیمات هیئت وزیران مذکور در نامه 221612/43947 مورخ 11/11/88 ریاست جمهوری (تصویر پیوست) از موضوع تخصصی شدن گمرکات مستثنی گردیده و کلیه کالاهای مجاز از طریق این گمرکات اجازه ورود و صدور دارند
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه