ارزش گمرکی و پرایس لیست خودروهای بی ام و BMW مدل 2016

در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه ۵۹۵ مورخ ۱۰/۹/۹۴ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواریهای BMW مدل سال ۲۰۱۶ ساخت آلمان به نمایندگی شرکت پرشیا خودرو به شرح جدول ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 
ردیف
 
MODEL
MODEL CODE

PRICE WITH OPTION FOB (EUR)

1 BMW 320i sedan 3B11 40000
2 BMW 328i sedan 3A51 49000
3 BMW 328i gran turismo 3X31 49000
4 BMW 220i coupe 1J11 38000
5 BMW 420i coupe 3N11 46000
6 BMW 420i gran coupe 4A11 44000
7 BMW 428i gran coupe 4A51 47000
8 BMW 428i cabrio convertible 3V31 54000
9 BMW 520i sedan 5A31 49000
10 BMW 528i sedan 5A51 55000
11 BMW Z4S drive20i LL31 42000
12 BMW Z4S drive28i LL51 46000
13 BMW X1 S drive18i VL31 31000
14 BMW X1 X drive28i VM11 41000
15 BMW X3 X drive20i WX31 52500
16 BMW X3 X drive28i WX91 55000
17 BMW X4 X drive28i WX311 55000