لغو تسهیلات صادراتی 4 شرکت صادر کننده فرآورده های نفتی

61762/94

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی در خصوص شرکتهای موصوف بشرح جدول ذیل :

باسلام و احترام
بپیوست تصویر اعلام جرم و نامه های گمرکات ذیربط در خصوص شرکت های موصوف بشرح جدول ذیل ارسال و اعلام میداردتا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکتهای مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

نام شرکت مرجع اعلام کننده شماره نامه
مهراندیش هیوا گمرک شهید رجایی بندرعباس 25109/28/165 – 94
شرکت صنعتی سامان تجارت تاپ گمرک خراسان جنوبی –بیرجند 2967- سال94
پتروشیمی ارمغان فریمان گمرک خراسان جنوبی –بیرجند 1939- 1937 – سال 94
کیمیا رزین اراک مرکز جرایم سازمان یافته 34151-سال 94
روغن سازان نوین هرمزگان گمرک خراسان جنوبی –بیرجند 2027- سال93
34151-1
34151-2
34151-3