ضوابط کالاهای وارداتی مشمول مبادلات تجاری و تخفیفات تعرفه ای بین ایران و ترکیه

۶۴/۷۳/۱۱۳/۸۸۹۳/۴۶۴۱۱/۹۴/۵۱۸۹۹ —————– ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ دانلود بخشنامه به همراه فهرست کالاهای ترجیحی

ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۳/۷۳/۱۱۳/۵۶۵۳۶/۹۳/۸۵۶۲۲ مورخ ۹۳/۰۵/۱۵ و ۴۴۰/۹۳/۱۹۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷ در خصوص کالاهای وارداتی مشمول مبادلات تجاری و تخفیفات تعرفه ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۱۵۲۹۶ مورخ ۹۴/۳/۱۶ رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران ارسالل و موارد ذیل جهت آگاهی و بهره برداری لازم اعلام می گردد.

۱- فهرست ضمیمه مصوبه شماره ۲۸۶۴۱/ت۵۰۲۹۰ه مورخ ۹۳/۰۳/۱۸ هیات محترم وزیران از حیث کد شش رقمی تعرفه و شرح کالا بر مبنای جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ تهیه گردیده است که البته ملاک بهره برداری کالا جهت استفاده از تخفیفات ترجیحی کد شش رقمی تعرفه مندرج در فهرست ۱۲۵ ردیفی ضمیمه مصوبه فوق الاشاره و کدهای هشت رقمی زیر مجموعه آنها می باشد. به عنوان مثال در تعرفه ۳۴۰۱۱۹ فقط ردیف تعرفه ۳۴۰۱۱۹۰۰ و از تعرفه ۳۴۰۱۲۰ ردیف تعرفه های ۳۴۰۱۲۰۱۰ الی ۳۴۰۱۱۲۰۹۰ و نیز از تعرفه ۵۷۰۲۴۲ ردیف تعرفه ۵۷۰۲۴۲۰۰ و همچنین از تعرفه ۸۴۱۸۲۱ ردیف تعرفه ۸۴۱۸۲۱۰۰ شامل یخچال خانگی از نوع تراکمی مورد نظر می باشد. توضیح اینکه در جداول ضمیمه کتابهای ۹۳ و ۹۴ نیز کدهای شش رقمی پیوست مصوبه مشمول تخفیف خواهند بود. لیکن ماخذ کالا جهت اخذ حقوق ورودی، همان ماخذ مندرج در کتاب هر سال و تخفیف آن فقط از سود بازرگانی می باشد.

۲- بر اساس نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۵۷۷۳۹ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات، بند ۳ بخشنامه ردیف ۲۳۱ مورخ ۹۳/۰۶/۳ مبنی بر اعمال چند مرحله ای تخفیف کان لم یکن تلقی می گردد. فلذا کالاهایی که از معافیت حقوق ورودی مرزنشینان و تعاونی های آنها، و یا تخفیف مناطق محروم و غیره استفاده می نماید امکان بهره مندی همزمان از تخفیف تعرفه ترجیحی را نخواهند داشت.

۳- دوره موافقتنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه سه ساله می باشد تخفیفات ۳۰ درصد در سود بازرگانی کالای موضوع فهرست پیوست ۱ب ضمیمه مصوبه هیات مجترم وزیران از تاریخ ۹۳/۳/۱۸ آغاز گردیده است و ۲۵ ردیف اقلام موضوع فهرست ارسالی که مشمول دوره کاهشی گردیده است از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ و برای سال دوم قابل اعتماد می باشد.

شایان ذکر است با توجه به موارد فوق دستور فرمایید اظهارنامه های قبلی نیز بررسی و در چهارچوب مواد قانونی مرتبط، نسبت به مطالبه کسر دریافتی احتمالی اقدامات لازم را معمول نمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۹۴/۰۰/۱۵۲۹۶ ……………… تاریخ : ۱۳۹۴/۳/۱۶

جناب آقای کرباسیان
معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل جمهوری اسلامی ایران
با سلام

احتراما، در خصوص واردات اقلام مندرج در فهرست ترجیحات اعطایی کشورمان به ترکیه در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری میان دو کشور، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اقلام پیوست، تخفیف تعرفه برای واردات کالای ترکیه ای، فقط به میزان ۱۰ درصد و بر تعرفه ی پایه ی اعلام شده در فهرست اعمال گردد و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایند.

ولی الله افخمی
معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران