ارزش گمرکی کامیونت JAC تک کابین سال 2014

jac n72166/24/204/9147/29050

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش کامیونت JAC تک کابین سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 535 مورخ 16/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونت JAC مدل N75-WLA سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آریا دیزل پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB SHANGHAI (USD ) MODEL DESCRIPTION
18000 N721-N75WKLA( EURO IV) 3800cc
( 3.67 Ton)   SINGLE CABINE