صادرات سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها

بسمه تعالی
196859/364  سال 1391
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پبرو بخشنامه ردیف 301 سال 91 موضوع صادرات سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها، به پیوست تصویر نامه شماره 92966/91 مورخ 12/4/91 اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ارسال و اعلام می دارد؛ با توجه به مفاد نامه موصوف، صادرات سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی (اداره نشر اسکناس و خزانه) با رعایت آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا… مصوب شورای پول و اعتبار می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به گمرکات و احدهای تابعه بر اجرای صحیح بخشنامه نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات