صادرات تخم مرغ خوراکی و گوساله نر پرواری

11163/23 سال 93/3/23
ناظرین محترم گمرکات اجرایی
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرومفادبخشنامه ردیف 559مورخ 21/12/92 درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتی مشمول ممنوعیت ،مجوزیاعوارض صادراتی ؛بپیوست تصویر نامه شماره 2666مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره 200/143/6/93مورخ 23/1/93و261/6/93مورخ 24/1/93معاونت محترم برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهادکشاورزی ارسال واعلام می دارد:ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه صادرات تخم مرغ خوراکی ذیل تعرفه های 04071900و04072000و04079000وهمچنین دام سنگین (صرفأ انواع گوساله نرپرواری )ذیل تعرفه 01022900نیازبه اخذمجوزصادارت ازوزارت مذکورنداردوصدورآن بارعایت سایرمقررات ازجمله اخذ نظریه قرنطینه دامی –بهداشتی (سازمان دامپزشکی کشور)بلامانع می باشد.خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه واحدهاوگمرکات تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات
11163-23-1
11163-23-2