ضوابط صدور فرآورده های نفتی در خصوص شرکت تولیدی آریا ساز مریم

130461/229
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی در خصوص شرکت تولیدی آریا ساز مریم

باسلام و احترام،
بپیوست تصویر اعلام جرم شرکت تولید ی آریا ساز مریم به شماره 23291/94/312/525/28/175 مورخ 28/5/94 گمرک دوغارون ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی اشخاص مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد .
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.