اعلام جرم در خصوص شرکت تندروان بهرو

جناب آقای خورشیدی
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ونظارت برحمل ونقل
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
موضوع: اعلام جرم در خصوص شرکت تندروان بهرو .

باسلام و احترام،
به پیوست تصویراعلام جرم های شماره 16169/94/5/10/15 1 و 16156/94/5/10/15 1 مورخ 16/06/94 متعلق به شرکت تندروان بهرو در گمرک غرب تهران ، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد.

130375-228-1
130375-228-2