مقررات صادرات تخم خربزه خوراکی

94/210/23983 تاریخ 1394/04/21 دانلود بخشنامه 23983
جناب آقای علیدوستی
مدیرکل محترم دفتر صادرات – گمرک ایران
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 14/501/825 مورخ 94/4/16 دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات تحم خربزه خوراکی به اطلاع می رساند، صادرات تخم خربزه خوراکی با رعایت شرایط قرنطینه ای و بهداشتی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تحارت ایران