پرایس لیست انواع لیفتراک با تناژهای مختلف بر مبنای سال 2014

253736/6612/206/24/562
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش لیفتراکهای نو سال 2014
با سلام و احترام
با توجه به تصمیمات کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 113 مورخ 21/12/92 دفتر تعیین ارزش به پیوست 2 برگ پرایس لیست انواع لیفتراکهای وارداتی ( بجز لیفتراکهای دارای پرایس لیست رسمی تائید شده ) سال 2014 ساخت آسیا و اروپا ارسال می گردد . مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی با در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد .
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش
253736661220624562 -2 253736661220624562-1 253736661220624562-3

تناژ مشخصات لیفتراک کشورهای آسیایی ( دلار فوب) کشورهای اروپایی و ژاپن (دلار فوب)
1 تن دیزلی                                             9,850                                                   12,535
بنزینی                                           10,500                                                   12,980
گازی                                           11,900                                                   13,585
برقی                                           12,500                                                   16,420
1.5 تن دیزلی                                           11,900                                                   14,625
بنزینی                                           12,000                                                   15,225
گازی                                           12,200                                                   15,375
برقی                                             1,500                                                   21,050
2 تن دیزلی                                           12,800                                                   16,420
بنزینی                                           13,200                                                   16,720
گازی                                           13,600                                                   17,465
برقی                                           18,700                                                   21,800
2.5 تن دیزلی                                           13,100                                                   18,510
بنزینی                                           13,900                                                   18,955
گازی                                           14,200                                                   19,700
برقی                                           19,300                                                   25,375
3 تن دیزلی                                           13,950                                                   23,585
بنزینی                                           14,300                                                   24,230
گازی                                           14,800                                                   25,080
برقی                                           21,700                                                   29,855
3.5 تن دیزلی                                           16,485                                                   34,780
بنزینی                                           17,000                                                   35,375
گازی                                           17,650                                                   35,670
برقی                                           24,270                                                   36,120
4 تن دیزلی                                           19,860                                                   38,060
بنزینی                                           20,117                                                   38,660
گازی                                           20,900                                                   39,755
برقی                                           27,515                                                403,000
5 تن دیزلی                                           26,480                                                   40,750
بنزینی                                           20,900                                                   41,345
گازی                                           28,035                                                   41,945
برقی                                           30,890                                                   44,625
7 تن دیزلی                                           30,890                                                   43,735
بنزینی                                           30,110                                                   44,030
گازی                                           30,890                                                   44,625
8 تن دیزلی                                           33,100                                                   65,225
10 تن دیزلی                                           39,067                                                   77,615
11.5 تن دیزلی                                           45,690                                                   80,600
13.5 تن دیزلی                                           49,710                                                   87,020
15 تن دیزلی                                           51,790                                                   95,230
16 تن دیزلی                                           55,150                                                103,440

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *