پرایس لیست HYUNDAI I 40 سال 2014

256300/4902/206/24/577
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش سواری HYUNDAI I 40 سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 529 مورخ 20/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI I 40 سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

C& F ( USD )

OCEAN FEIGHT ( USD )

FOB ( USD )

MODEL DESCRIPTION

26425

825

25600

HYUNDAI I 40 2.0 A/T STATION WAGON

24980

825

24155

HYUNDAI I 40 2.0 A/T SEDAN

پرایس لیست هیوندای خودرو سواری
پرایس لیست هیوندای خودرو سواری