ارزش گمرکی خودرو سواری مدل SABRINA E 150 و SENOVA C70G

255607/9103/206/24/576

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش سواریهای چینی مدل SABRINA E 150 و SENOVA ( C70G ) سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 529 مورخ 20/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سه مدل سواری SENOVA و SABRINA ساخت چین به نمایندگی شرکت دیار خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB ( EURO ) CHINA

MODEL DESCRIPTION

7253

SABRINA ( E 150 ) SEDAN

7013

SABRINA ( E 150 ) HATCHBACK

16680

SENOVA (C70G)

LUXURY 2.3L , 5 A/T

576.24.206.9103.255607-13921228