واردات موتور سیکلت های برقی با نشان YADEA

تاریخ: 25/3/1393
شماره بخشنامه:  20558/702/73/69
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات موتور سیکلت های برقی با نشان تجاری yadea

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 20558/702/73/69 مورخ 21/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است : به پیوست تصویرنامه شماره 5561/210/93 مورخ 8/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه شماره 119319/60-16/5/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه موضوع واردات موتورسیکلت های برقی با نشان تجاری yadea به شرح زیر مشخصات مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد .خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق مشخصات موتور سیکلت های برقی وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع می باشد .* یادآور می شود متن نامه شماره 5561/210/93 مورخ 8/2/1393 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است:  به پیوست تصویرنامه های شماره 119319/60 مورخ 16/5/1392 و شماره 37774/60 مورخ 8/2/1393 دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه در خصوص موتورسیکلت های برقی قابل ورود با نشان تجاری YADEA به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .* یادآور می شود متن نامه شماره 37774/60 مورخ 8/2/1393 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 5120/210 مورخ 7/2/93 در خصوص شرکت شهاب گازسوز به اطلاع می رساند مجوز مورد اشاره به شماره نامه 119319/60 مورخ 16/5/92 صادر و به صورت الکترونیکی به آن دفتر ارسال گردیده است .لذا با توجه به معتبر بودن گواهی نمایندگی شرکت شهاب گازسوز تا تاریخ 12/3/93 ، مجوز مذکور تا تاریخ اشاره شده قابلیت ثبت سفارش دارد .* یادآور می شود متن نامه شماره 119319/60 مورخ 16/5/1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر ، به نام شرکت صنایع شهاب گازسوز نماینده رسمی YADEA کشور چین در ایران ارسال می گردد .با توجه به بند 6 صورتجلسه شماره 90662/60 مورخ 11/4/92 کمیته فنی ضوابط واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت4772ه مورخ 15/12/90 هیات وزیران ) اعلام می گردد:

نشان تجاری

نام شرکت تولید کننده

کشور سازنده

نوع خودرو(گروه خودرو)

مدل خودرو(مدل گیربکس)

نوع مدل موتور(حجم موتور)

YADEA

WUXI EXPORT&IMPORT CO

چین

موتورسیکلت برقی

EM05

YD1000D003&YADEA(1000W)

EM03

YD1000D001&YADEA(1000W)

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 5021 مورخ 10/12/90

مجوز سازمان استاندارد

شماره 24521 مورخ 9/4/92

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000742663 مورخ 12/4/92

منبع : رهپویان مسیح