ارزش گمرکی ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014

126/24/205/4575/47934
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 1 برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت هماوند چکاد ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش