شیوه نامه تعیین ارزش کالاهای صادراتی

گمرک ایران با همکاری نهادهای دیگر برای کالاهای صادراتی ارزش پایه تعیین و منتشر می کند. گمرکات اجرایی بر اساس همین لیست اقدام به تعیین ارزش کالاهای صادراتی می نمایند.  فایلها در فرمت فایل اکسل برای استفاده شما قرار داده شده است که می توانید آنها را دانلود و استفاده نمایید.

 

excel icon

13920231 – ارزش صادراتی

excel icon

13921126 ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13920418 – ارزش صادراتی

excel icon

13921221 ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13920509- ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13930304 ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13920626- ارزش کالای صادراتی

excel icon

13930504 ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13920706 – ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13920813- ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13920913- ارزش کالاهای صادراتی

excel icon

13921024- ارزش کالاهای صادراتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.