نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر ( THC ) در بنادر جنوبی و شمال ایران

Terminal Handling Charges به اختصار THC گفته می شود و در فارسی هزینه تخلیه و بارگیری نامیده می شود.

این هزینه توسط خطوط کشتیرانی از صاحبان کالا در زمان صدور ترخیصیه اخذ می شود.

این هزینه ها بر اساس نرخ اعلامی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ایران منتشر شده است 

نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر ( THC ) در بنادر جنوبی کشور ( بر حسب دلار ) از 19 فروردین ماه 1393

 سایز کانتینر  واردات ، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی  صادرات و مرجوعی از صادرات  ترانزیت خارجی  کانتینر خالی ورودی – خروجی
 20 فوت  177  133  129  97
 40 فوت  266  200  161  133

* تعرفه THC در بنادر شمالی کشور به میزان 70 % جدول فوق می باشد.

* تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات بندر تخلیه و بارگیری شوند به میزان 120 درصد جدول فوق می باشد.

* تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات کشتی تخلیه و بارگیری شوند به میزان 70 درصد جدول فوق می باشد.

* تعرفه THC  کانتینرهای ترانشیپی اعم از پر و خالی معادل 51 دلار به ازاء هر دستگاه ( BOX ) برای دو عمل تخلیه و بارگیری می باشد.

* تعرفه THC  کانتینر خالی ورودی- خروجی از بنادرایرانی به بنادر ایرانی جهت انجام امور صادراتی، معادل صادراتی محاسبه و اعمال می گردد.

شرایط اعطای تخفیفات در هزینه THC

1- کانتینر حمل شده با کشتیهای لاینر :

کانتینرهای حمل شده با کشتیهای لاینر از 2% تخفیف در هزینه های THC موضوع جدول فوق برخوردار می گردند. کشتیهایی که در مسیر Round Trip ( گردش سفر) آنها محدود به بنادر حوزه خلیج فارس ، دریای عمان و بنادر کشورهای عمان و پاکستان نبوده و بندر ماقبل و مابعد آنها برای بنادر جنوبی کشور یکسان نباشد ، کشتیهای لاینر محسوب می گردند.

2- تخفیفات برای انجام ترانشیپ :

هریک از خطوط کشنتیرانی که به انجام ترانشیپ کانتینر در بنادر کشور مبادرت نمایند در پایان دوره عملکردی یکساله در یک بندر از تخفیفات جدول THC  مطابق با درصدهای ذیل برخوردار خواهند شد.

 تعداد Move کانتینر ترانشیپی در سال عملکردی  4000 تا 9999  10000 تا 19999  20000 تا 39999  40000 تا 79999  80000 تا 159999  160000 به بالا
 درصد تخفیفات قابل اعمال به جدول تعرفه THC  2 %  4%  6%  8%  10%  12%

3- حجم عملیات کشتی در هر سفر :

هریک از خطوط کشتیرانی کانتینری که با کشتی لاینر به حمل کانتینر به یک بندر اقدام نمایند به ازای حجم عملیات هر کشتی در هر سفر از تخفیفات جدول THC مطابق با درصدهای ذیل برخوردار خواهند شد.

 حجم عملیات در یک سفر  1500 تا 1999  2000 تا 2499  2500 تا 2999  3000 تا 3499  3500 به بالا
 درصد تخفیف در THC  2%  3%  5%  7%  9%

نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر THC در بندر چابهار :

تعرفه THC کانتینر و تخفیفات آن بر اساس حجم عملیات سالیانه در بنادر چابهار ( شهید بهشتی ، شهید کلانتری و منطقه آزاد )

( بر اساس مصوبه 1685 به تاریخ 1390/11/17 هیات محترم عامل )

بر حسب دلار / TEU

تعرفه THC  کانتینر و تخفیفات آن  بر اساس حجم عملیات سالیانه در بندر چابهار

سایز کانتینر

وضعیت کانتینر

رویه گمرکی کانتینر

نرخ پایه چابهار

نرخ 5000 تا 9999

نرخ 10000 تا 14999

نرخ 15000 تا 19999

نرخ 20000 به بالا

20 فوت

پر

وارداتی ، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی

123

116

101

96

89

صادراتی

92

87

79

72

67

ترانزیت خارجی

89

84

64

69

65

ترانشیپ خارجی

35

33

29

28

25

خالی

ورودی/ خروجی

65

61

55

51

47

خالی ترانشیپ

35

33

29

28

25

40 فوت

پر

وارداتی ، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلی

186

173

154

144

134

صادراتی

140

130

116

108

101

ترانزیت خارجی

112

106

94

87

81

ترانشیپ خارجی

35

33

29

28

25

خالی

ورودی / خروجی

89

84

74

69

65

ترانشیپ

35

33

29

28

25

 دریافت هزینه های THC در قالب فایل PDF

 سال 92

 هزینه THC سال 93