ارزش کامیونت 1.5 تنی مدل KY5 چینی سال 2014

258432/8553/204/24/581

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش کامیونت 1.5 تنی مدل KY5 چینی سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 530 مورخ 27/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونت KY5 چینی سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت کارسان یکتا به شرح جدول زیر ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری کامیونت وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB ( YUVAN ) CHINA

MODEL DESCRIPTION

47080

KY5-SINGLE CABIN 1298cc
AIR CONDITION – USB
RADIO – ABS BREAK – EMARK
J L474 Q.H EURO IV

581.24.204.8553.258432-13921228