ارزش گمرکی خودروهای سواری Kia کره جنوبی مدل 2016

181/24/206/4882/104235
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش خودروهای سواری Kia کره جنوبی مدل 2016
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو وبر اساس مفاد صورتجلسه شماره 582 مورخ 27/5/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواریهای kia سال 2016 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت اطلس خودرو به شرح جدول ذیل ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

CFR Bandar Abbas (USD) Ocean Freight (USD) FOB Korean Ports (USD) Model Description
11050 475 10575 Picanto (1200cc A/T)
14115 610 13505 Rio 4DR (1400cc A/T)
14175 565 13610 Rio 5DR (1400cc A/T)
17450 665 16785 Soul (1600cc A/T)
18200 650 17550 Cerato Koup(2000cc A/T)
18700 650 18050 Cerato YD(2000cc A/T)
21100 730 20370 Carens (Station-2000cc A/T)
21150 750 20400 Sportage SL (2400cc A/T)
21555 715 20840 Optima (2400cc A/T)
27500 850 26650 Sorento(Station-2400cc A/T)