رفع ممنوعیت صادرات دام زنده سبک

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات دام زنده سبک (ردیف تعرفه 0104) ( مرداد 93)
تاریخ 1393/5/25
شماره بخشنامه 27421/210/93
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران
تاریخ : 93/05/25———  شماره : 93/210/27421
گمرک ایران- دفتر صادرات
سلام علیکم

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 93/210/6907 مورخ  93/02/15 بدینوسیله به اطلاع می رساند، به استناد نامه شماره 93/500/410 مورخ 93/05/21 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (تصویر پیوست) صادرات دام زنده سبک ردیف تعرفه 0104 از تاریخ نامه مذکور صرفا با اخذ مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور و با رعایت سایر مقررات آزاد می باشد.