ممنوعیت صادرات گوشت قرمز، دام سبک، کنجاله سویا و روغن خوراکی

بسمه تعالی
26965/59

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92 و بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 6907/210/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و مجددا تاکید می گردد.
1- صادرات گوشت قرمز(0204،0202،0201) و کنجاله سویا(23040000) روغن خوراکی (1507،1508،1511،1513،1514،15151100،15151900،15152100،15152900و1512) دام سبک(0104) ممنوع می باشد.
2- کالاهای که در بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 نامی از آنها عنوان نشده است صادرات آنها بر اساس ضوابظ بخشنامه های قبلی می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه
گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات