ارزش ماشین آلات راهسازی LONGONG چین سال ۲۰۱۵

۱۹۹۱۴۳/۴۷۸۱/۲۰۵/۲۴/۴۵۷
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی LONGONG چین سال ۲۰۱۵
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۷ مورخ ۸/۱۰/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع ماشین آلات راهسازی LONGONG سال ۲۰۱۵ ساخت چین به نمایندگی شرکت تیراژه ماشین به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد ./
FOB Price (USD) Model Description
۴۹۰۰۰ ZL30F (لودر) Wheel Loader
۸۱۰۰۰ ZL50F (لودر) Wheel Loader
۳۲۰۰۰ CDM816D (لودر) Wheel Loader
۹۹۰۰۰ CDM 6225H (بیل مکانیکی) Crawler Excavator
۱۶۰۰۰۰ CDM 6360 (بیل مکانیکی) Crawler Excavator
۷۲۰۰۰ CDM1165 (گریدر) Motor Grader
۸۱۰۰۰ CDM1220 (گریدر) Motor Grader
۷۹۰۰۰ CDM1185 (گریدر) Motor Grader
۵۹۰۰۰ LG380F (گریدر) Motor Grader
۷۷۰۰۰ QX518 (غلطک)Roller
۹۷۰۰۰ QX520 (غلطک)Roller
۹۶۰۰۰ QX520K (غلطک)Roller
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش