ارزش دامپتراک های NHL TEREX چین سال 2014

240561/8964/205/24/526
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش دامپتراکهای NHL TEREX چین سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 526 مورخ 29/11/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراکهای NHL TEREX سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آفتاب شرق ( ایسان ) به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری دامپتراکهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB CHINA MAIN PORT
(USD) PRODUCT NAME AND SPECIFICATON NO
326,264.27 TR35A(32T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSM11-C335 engine,Allison 4430 Transmission) 1
456,769.98 TR50(45T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSX15-C engine,Allison M5610AR Transmission) 2
587,275.69 TR60(55T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSK19-C700 engine,Allison M6610AR Transmission) 3
978,792.22 TR100(91T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS KTA38-C, engine,Allison M8610AR CEC2 Transmission) 4

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش
NHL TEREX price list