ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2014

241069/8953/205/24/530

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 527 مورخ 7/12/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس ماشین آلات راهسازی SHANTUI سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت واژه ماشین زاگرس ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

SHANTUI price list 2

SHANTUI price list 1