عدم نیاز واردات ذرت به جز ذرت دامی و کنجاله سویا به مجوز وزارت کشاورزی

بسمه تعالی

 18565/9097/113/73/38

07/02/1393

ستاد نظارت گمرکات استان ……………../اداره کل گمرک ……..

باسلام و احترام
– به پیوست تصویر نامه شماره 2270/210/93 مورخ 24/1/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره 84-67/6/93 مورخ 18/1/93 معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز قبلی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1393 جهت واردات کالاهای :
الف) کنجاله سویا ذیل ردیف تعرفه 23040000 و سایر کنجاله ها ذیل ردیف تعرفه 2306 .
ب) ذرت ذیل ردیف تعرفه 1005 به استثناء ذرت بذری، مشروط به رعایت ضوابط قرنطینه ای و بهداشتی و اینکه پهلوگیری کشتی و یا اعلامیه ورود وسیله حمل کالای مذکور حداکثر تا تاریخ 31/6/1393 و یا پس از تاریخ 1/11/1393 در بنادر و یا مبادی ورودی رسمی کشور ثبت و انجام شده باشد.
جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه

18565-9097-113-73-38-1

18565-9097-113-73-38-2