بلامانع بودن واردات کمپرسورهای معدنی مستعمل 1000CFM و بالاتر

تاریخ 1393/4/25
شماره بخشنامه 93/210/21950

مدیر کل دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 21950/210/93مورخ 25/4/1393 راخطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیراعلام نموده است:

پیرو نامه شماره 11401/210/93 مورخ 10/3/1393 و حسب تصمیم متخذه در جلسه 22/4/1393 کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وبا توجه به بند 3 ماده 42 آئین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، صرفاً واردات کمپرسورهای معدنی مستعمل 1000CFM و بالاتر با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارایه مجوز های قانونی ذیربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و اصلاح فرمائید. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج می باشد. ضمناً ورود کالای مستعمل صرفاً با ارز متقاضی امکان پذیر می باشد

دانلود بخشنامه download icon