مجوزها و ضوابط واردات خودروی فیات FIAT مدل های n2 و m2

تاریخ 1393/4/18
شماره بخشنامه 93/210/20420

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 20420/210/93 مورخ 18/4/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 89427/60 مورخ 17/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروی قابل ورود با نشان تجاری FIAT به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو با رعایت سایر مقررات مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 89427/60 مورخ 17/4/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: پیرو نامه شماره 69679/60 مورخ 20/3/1393 و با توجه به نامه شماره 26837 مورخ 16/4/93 سازمان ملی استاندارد به پیوست رو گرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توسعه بین المللی لوتوس نماینده رسمی FIAT کشور ایتالیا در ایران ارسال می گردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر با آئین نامه ضوابط فنی واردات خوردو (موضوع مصوبه شماره 18758/تــ28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/93 هیأت وزیران) اعلام می گردد.

 

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو
(گروه خودرو)
مدل خودرو
(نوع گیربکس)
نوع مدل موتور
(حجم موتور)
FIAT FIAT GROUP AUTOMOBILES S.PA N2 DUCATO L1 H1 F1AE048LD2.3 MULTUET
(120 HP)
DUCATO L2 H2
DUCATO L3 H2
M2 DUCATO L4 H2
مجوز سازمان محیط زیست شماره 19816 مورخ 17/6/92 و شماره 15437 مورخ 15/4/90
مجوز سازمان استاندارد شماره 26837 مورخ 16/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000796513 مورخ 13/2/93 تا 29/12/93

دانلود بخشنامه