ارزش گمرکی و قیمت خودرو سواری Renault مدل 2016

274/24/206/7490/94/161047
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای Renault مدل 2016
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات 589 -22/7/94 و 588-7/7/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواری های Renault مدل 2016 ساخت کشورهای فرانسه ، ترکیه ، کره جنوبی ، رومانی ، مراکش و اسپانیا به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
CFR Freight (EURO) FOB (EURO) Engine Size (CC) Origin Country Model Name Item
13200 595 12605 2000 Romania 4*4 M/T Duster 1
12360 595 11765 2000 4*2 AT Duster 2
11830 695 11135 1600 Turkey Hatch Back AT Scala 3
13450 695 12755 2000 Hatch Back AT Scala 4
19570 695 18875 2000 France Coup Cabriolet AT Scala 5
9270 695 8575 2000 South Korea MT Fluence 6
14620 695 13925 2000 AT Fluence 7
15860 695 15165 2000 AT Safrane 8
20305 695 19610 2500 AT Safrane 9
9500 695 8805 1600 Morocco AT Symbol 10
25826 695 25131 – France Electric Vehicle Kangoo 11
19360 695 18665 2500 South Korea 4*4 AT Koleos 12
17300 695 16605 2500 4*2 AT Koleos 13