ارزش کامیون کشنده SCANIA مدل P400LA(4×2) سال 2014

89649/6429/204/24/212
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش کامیون کشنده SCANIA مدل P400LA(4×2) سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کشنده SCANIA مدل P400LA سال 2014 ساخت سوئد به نمایندگی شرکت ماموت به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

FOB (Euro) with option MODEL / DESCRIPTION
62400 P400LA4×2 HNA HIGHLINE