پرایس لیست کامیونهای کشنده SCANIA سال 2014

248962/6429/204/24/550

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: پرایس لیست کامیونهای کشنده SCANIA سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 528 مورخ 13/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 2 برگ پرایس کامیونهای کشنده SCANIA سال 2014 ساخت سوئد به نمایندگی مجتمع صنعتی ماموت ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

scania price list 2014-1 scania price list 2014-2 scania price list 2014-3