ارزش سواری GT KTM XBOW سال 2014

248988/9089/206/24/551
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش سواری GT KTM XBOW سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 528 مورخ 13/12/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری KTM مدل GT XBOW سال 2014 ساخت اتریش به نمایندگی شرکت یکتاز سیکلت کویر به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F ( EURO) FREIGHT FOB ( EURO) MODEL DESCRIPTION
61600 385 61215 KTM XBOW GT
2.0L M/T
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

بخشنامه تعیین ارزش گمرکی واردات خودرو ktm
بخشنامه تعیین ارزش گمرکی واردات خودرو ktm