راه اندازی سرور جدید ftp گمرک

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام

پیرو نامه شماره 177141-24/9/1393 دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات در خصوص راه اندازی سرور جدید FTP به آدرس:
ftp://ftp.irica.ir/General/Bakhshnameh/Moavenatha/Fani_Va_omour_Gomorki/
تاکید میگردد گمرکات اجرایی لازم است برای دسترسی به بخش نامه ها واطلاعات روز آمد شده دفاتر حوزه معاونت امور گمرکی به آدرس مذکور مراجعه نمایند بدیهی است تا زمان انتقال نهایی کلیه اطلاعات قبلی، اطلاعات موصوف از طریق آدرسftp://172.16.1.21 قابل استفاده خواهد بود.