ارزش گمرکی لودر SINOMCH چین سال 2014

51/24/205/9124/23094
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش لودر SINOMCH چین سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 9/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش لودرهای SINOMCH سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت پارت دیپ کیش به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لودرهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB (USD) Model description SPECISICATION NO
67,200 ZL50F Shanghai Diesel engine,4wg180
Transmission (ZF technology),A/C
Joystick
1
65,600 ZL50F Shanghai Diesel engine (C6121 technology Engine )
planetary power gearshift transmission
2
66,880 ZL50H Dongfeng Cummins,Hangchi
Transmission,A/C,Joystick
3
ارزش گمرکی لودر SINOMCH
ارزش گمرکی لودر SINOMCH