بایگانی برچسب: s

بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز واردات

شماره 99/296346
تاریخ 1399/09/18

کلیه بانک های کشور

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۳ مورخ ۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود.

۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی / ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.

۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می‌پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.

۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می‌پذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.

۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.

۶- در روش‌های حواله ارزی و برات اسنادی ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می‌پذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران / ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمنا ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تائید شده / مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی / مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد.

مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمائید.

اداری سیاست ها و مقررات ارزی

بانک مرکزی ایران

سیدعلی شعیبی
علی قاسمی

مهلت ارائه اسناد حمل به بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا

99/275036
1399/8/28

بانک ملی ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سپه مدیریت امور بین الملل،بانک تجارت مدیریت امور بین الملل، بانک ملت مدیریت امور بین الملل، بانک صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک کشاورزی مدیریت امور بین الملل، بانک رفاه کارگران مدیریت امور اعتباری و بین الملل، بانک صنعت و معدن مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع،بانک توسعه صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک مسکن مدیریت امور بین الملل، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک پارسیان مدیریت امور بین الملل، بانک پاسارگاد مدیریت امور بین الملل،بانک اقتصاد نوین مدیریت امور بین الملل، بانک سامان مدیریت امور بانکداری بین الملل، بانک سرمایه مدیریت امور بین الملل، پست بانک ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سینا مدیریت امور بین الملل، بانک انصار اداره کل امور بین الملل، بانک مشترک ایران و ونزوئلا مدیریت امور بین الملل، بانک توسعه تعاون مدیریت امور بین الملل، بانک تجارتی ایران و اروپا شعبه تهران، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک شهر مدیریت امور عملیات ارزی، بانک دی معاونت امور بین الملل و ارزی، بانک گردشگری مدیریت امور بین الملل، بانک آینده مدیریت امور بانکداری بین الملل، اداره عملیات ارزی

احتراما پیرو نامه های عمومی شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و پیروی های مربوطه، شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24 و 99/229882 مورخ 1398/4/31 و یا اشاره به نامه شماره 99/م/23229 مورخ 1399/7/9 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رئیس جمهرو و نامه شماره 99/م/223786 مورخ 1399/7/20 معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موراد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد : ادامه‌ی خواندن

تصویب نامه پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای ترخیص نشده

اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھ ـ مورخ 1397/5/16
1397/5/29 ھـ55633ت/70220شماره
اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شھرسازی
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت دادگستری ـ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جھاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ھیأت وزیران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تبصره (3 (ماده (7 (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب1392ـ و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی ھماھنگی اقتصادی و به منظور ساماندھی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
 
تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود:
5 ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاھای موضوع بند 1 تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعھدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و ھشت ھزار 28.000 ریال به ازای ھر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزھا) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمھوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعھد ارزی برای این گروه
واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و ھمچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. ادامه‌ی خواندن

دستورالعمل چگونگی ثبت سفارش ، واردات ، گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی

دستورالعمل مهم گمرک در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک چگونگی ثبت سفارش ، واردات ، گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی
36/97/130068
1397/02/09
به پیوست تصویر مصوبات شماره 4353/ت55300 ه مورخ 22/1/97، 8111/ت55302هـ مورخ 1/2/97، 8736/55300 مورخ 2/2/97 و 8987/ت55300هـ مورخ 2/2/97 هیأت محترم وزیران و اعلام اصلاح بند 14 مصوبه طی نامه شماره 6595/55300 مورخ 28/1/97 دبیر محترم هیأت دولت و همچنین تصویر نامه شماره 37510/60 مورخ 5/2/97 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام 6 برگ مصوبات کارگروه ماده 14 مصوبه 8987 مورخ 2/2/97، در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز در سال‌جاری ارسال و موارد مرتبط با عملکرد گمرک به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ و اعلام می‌دارد: ادامه‌ی خواندن

دستورالعمل بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز/ واردات و صادرات کالا

97/15244
1397/01/25
در اجرای بندهای 1 ، 2، 4 و 5 تصویب نامه شماره ه55300ت/4353 ورخ 1397/1/22 هیات محترم وزیران، بدینوسیله تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- تامین ارز از طریق سیستم بانکی جهت واردات کالا و خدمت به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد خدماتی با انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل امکان پذیر می باشد.
تبصره 1 : در صورتی که بانک عامل انتقال امکان انتقال وجه را نداشته باشد، آن بانک می تواند از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی های مجاز استفاده نماید. ادامه‌ی خواندن

آزاد شدن واردات برنج تا پایان آخر خرداد سال 97

020/26691
تاریخ 96/10/24
جناب آقای دکتر شریعتمداری
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
سلام علیکم
به استحضار می رساند ثبت سفارش واردات برنج ازتاریخ 96/11/1 لغایت 97/3/31 مجاز می باشد.
مدت ثبت سفارش تمامی محموله های برنج سه ماهه و برای یک ماه قابل تمدید است. لطفا دستور فرمایید مراتب به تمامی متقاضیان اعلام و تعهد لازم مبنی بر اینکه محموله های وارداتی حداکثر بایستی تا شامگاه 97/4/31 وارد و ترخیص قطعی گردد اخذ شود.
حداکثر مهلت اعتبار ثبت سفارش، بروات اسنادی، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ 97/3/31 خواهد بود. بدیهی است به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی و واردات برنج پس از تاریخ 97/3/31 امکان پذیر نخواهد بود. ادامه‌ی خواندن

مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی

الحاق تبصره (3 (به ماده (40 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
1394/11/21 هـ52269ت/153456شماره
الحاق تبصره (3 (به ماده (40 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هـیأت وزیران در جلسه 14/11/1394 به پـیشنهاد شماره 14170/020 مورخ 13/5/1394 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (3 (به ماده (40 (آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ
6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره3ـ مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب1391ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو (ECO)

بمنظورافزایش مبادلات تجاری فی مابین کشورهای عضو اکو ،بانک توسعه تجارت اکو پس از امضاء قرارداد، تسهیلاتی را از محل منابع خود در اختیار بانکهای ایرانی قرار می دهد تا با رعایت شرایط ذیل نسبت به تامین مالی فعالیت های مورد نظر بانک مذکور اقدام نمایند:

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

الف – فعالیت های مشمول دریافت تسهیلات :

١- واردات از کشورهای عضو اکو
٢- صادرات واحدهای صنعتی وتجاری به کشورهای عضو اکو وسایر کشورها
٣- تولیدات،تجارت، و یا ارائه خدمات از سوی شرکتهای تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی یا خدماتی کشورهای عضو اکو

ب- نوع تسهیلات :

١- تسهیلات کوتاه مدت:
اعطای این تسهیلات برای واردات کالاهای مصرفی ازکشورهای عضو اکو و حداکثر (Repayment Period) صادرات به همه کشورها با دوره بازپرداخت
یکسال از تاریخ دریافت تسهیلات به تشخیص بانک عامل می باشد.

٢- تسهیلات میان مدت:

اعطای تسهیلات مزبور برای تامین مالی طرحهای شرکتهای کوچک ومتوسط (SME) (منظور از شرکتهای کوچک و متوسط شرکتی است که تعداد کارمندان آن حداکثر ٢۵٠ نفرو گردش مالی آنها بیش از ١۵ میلیون یورو نباشد) و با رعایت شرایط زیر خواهد بود:

۲-۱) دوره بازپرداخت : به تشخیص بانک عامل حداکثر طی هفت قسط مساوی شش ماهه که سررسید اولین قسط ۶ ماه از تاریخ دریافت تسهیلات خواهد
بود
۲-۲ ) هزینه تعهد: ۰٫۳۵ درصد روی مانده استفاده نشده تسهیلات با تاریخ شروع ٩٠ روز پس از امضا قرارداد و قابل دریافت در دوره های ۶ ماهه.
۲-۳ ) هزینه مدیریت: ۰٫۲ درصد ثابت روی مبلغ تسهیلات

٣- تسهیلات برای تامین مالی پروژه :

اعطای این تسهیلات بصورت موردی جهت تامین مالی پروژه های خاص ارائه میگردد. شرایط تامین مالی (شامل نرخ بهره، کارمزدها، دوره ساخت و بازپرداخت) با توجه به مشخصات هر طرح تعیین شده و قرارداد تامین مالی میان بانک اکو و مجری طرح امضا می گردد. متعاقبا بانک عامل نیز
از طریق گشایش اعتباراسنادی و یا از طریق سایر روشهای پرداخت اعلام شده اقدامات مقتضی را به منظور واردات کالا و خدمات جهت اجرای پروژه ها بعمل
می آورد صدور ضمانتنامه در ارتباط با تسهیلات مورد بحث جهت وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و دررابطه با بخش خصوصی نیز در صورت ارائه تائیدیه از بانک عامل مبنی بر اخذ وثائق کافی از متقاضی برای تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات و نیز اظهار نظر اداره تامین اعتبارات ارزی این بانک مبنی بر مطابقت تسهیلات اعطائی با شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی بانک اکو ، بدو ا” توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و در صورت اجتناب وزارت مذکور،توسط آن بانک قابل انجام خواهدبود.

ج – روشهای تامین مالی واردات :

تامین مالی واردات کالا از طریق گشایش اعتباراسنادی ،ثبت سفارش برات وصولی اسنادی ،حواله ارزی و پرداخت نقدی (پس از تایید مدیر عامل
بانک) مقدور خواهد بود.

د- روشهای تامین مالی صادرات :

١- اعطای تسهیلات در قالب اعتبار فروشنده (تسهیلات تامین مالی قبل از حمل ، ،تنزیل اسناد صادراتی مدت دار فروشنده ایرانی )

تبصره ( ١) : تنزیل بروات مدت دار در وصولی ساده (clean collection) پس ازاعتبار سنجی خریدار توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و ارائه
تضامین لازم از سوی مشتری امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ( ٢) :در روش تامین مالی قبل از حمل احراز اطمینان بانک از وجود قرارداد معتبر با طرف خارجی و توان صادر کننده در تولید یا تامین کالا یا خدمات
موضوع قرارداد ضروری است.

٢- اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار بارعایت آئین نامه تامین مالی صادرات

ه- نوع ارز و نرخ سود تسهیلات :

١- نوع ارز تسهیلات یورو می باشد. بدین لحاظ بازپرداخت تسهیلات نیز می بایست با ارز مذکور صورت گیرد. با این وجود، در صورت ارائه تعهد از سوی مشتری مبنی بر بازپرداخت تسهیلات با ارز یورو، پرداخت معادل آن به سایر ارزها با نظر بانک عامل بلامانع خواهد بود. ضمنا”،چنانچه برغم انعقاد قراردا د /تعهد پرداخت یوروئی ، گشایش اعتبار با ارز دیگر صورت گیرد و یا پس از گشایش اعتبار امکان پرداخت وجه اسناد با ارز مزبور(یورو ) میسرنشود، معادل یوروئی آن می بایست با ارزهای مورد قبول بانک عامل به همراه سود و جریمه تاخیر احتمالی در روز بازپرداخت از سوی مشتری تادیه گردد.

٢- نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت (اعطائی به مشتری ) توسط بانک عامل(متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده بانک عامل با بانک توسعه و تجارت اکو می باشد) ونرخ سود تسهیلات تامین مالی پروژه “توسط بانک اکو تعیین می شود.

و- روشهای پرداخت

پس از ارایه درخواست از سوی متقاضی ، اعطای تسهیلات برای فعالیتهای اعلام شده در بند (الف)؛ با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای منعقده با بانک توسعه و تجارت اکو،و روشهای پرداخت و تامین مالی ذکر شده به ترتیب در بخش اول مجموعه مقررات ارزی و این دستورالعمل، از سوی بانک عامل تعیین خواهد
شد

ز – سایر مقررات

١- نحوه ثبت سفارش ،گشایش اعتباراسنادی ، تمدید سررسید ،چگونگی اقدام در خصوص وصولی ها و … طبق مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.
٢- اطلاعات وجوه پرداختی می بایست ازطریق سیستم مربوطه، به اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ارسال گردد.
۳- انعقاد قرارداد مستقیم فی مابین بانک توسعه و تجارت اکو و شرکتهای تولیدی و بازرگانی ایرانی امکان پذیر بوده و شرایط استفاده از آن توسط بانک مذکور تعیین خواهد شد.
۴– در موارد مسکوت و در صورت مغایرت شرایط بانک توسعه و تجارت اکو با مقررات جاری ،ملاک عمل شرایط بانک مذکور خواهد بود .

مقررات بیمه

قسمت دوم – مقررات بیمه :
۱- به استناد ماده ۷۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰ ارائه بیمه نامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه ای صادره توسط مؤسسات مجاز بیمه ایرانی برای محمولات وارداتی الزامی است . لذا گشایش اعتبارات اسنادی/ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده می باشد موکول به درج ارائه نسخه ای از بیمه نامه یا گواهی بیمه، نزد بیمه گر مجاز ایرانی در شرایط اعتباراسنادی و یا همراه اسناد برات وصولی اسنادی می باشد.
تبصره : درمواردی که نسبت به گشا یش اعتباراسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی جهت ورود کالا و خدمت ازمناطق آزادتجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی کشور اقدام می گردد، ارائه بیمه نامه درصورت قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط خریدار ازنظر این بانک الزامی ندارد . علی ایحال، با نکها باید توجه کافی به اخذ پوشش موردنیاز از مشتریان برای درصد تامین نشده ارزش اسناد مبذول نمایند.

۲- بموجب اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، کارآفرین، رازی، ملّت، سینا، دی، سامان ، نوین ، پاسارگاد ، معلم ، میهن , کوثر ، ما (ملت ایران ) ، آرمان و “سرمد” مجاز می باشند در انواع رشته های بیمه ای منجمله بیمه های باربری فعالیت نمایند . علاوه بر شرکتهای مذکور صدور بیمه نامه حمل و نقل کالا توسط شرکتهای بیمه حافظ ، امید ، ایران معین و آسماری برای محمولاتی که مبدأ آنها خارج از کشور و مقصد آنها یکی از مناطق آزاد تجاری -صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی (بشرح پیوست شماره ۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی ) می باشد ، بلامانع است . همچنین شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مجاز به فعالیت در زمینه بیمه اتکایی در تمام رشته های بیمه ای می باشد.

۳- بیمه نامه باربری می بایستی تحت یکی از شرایط بیمه ای C و یا B ، A ۳ صادرگردد.

۴ – درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده می باشد بیمه نامه می بایستی به ارز اعتبار باشد.

۵- درصورت درخواست واردکننده کالا ، ارائه بیمه نامه ارزی به ارز اعتبار صادره توسط مؤسسات بیمه ایرانی مجاز برای بیمه کالاهای وارداتی بلامانع است.

۶ – درمورد بیمه نامه های صادره به ریال ، نرخ ارز اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی ملاک محاسبات مربوطه می باشد.
۷- حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی بشرح ذیل می باشد:
الف) درمورد اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی باترمهای C وD به استثناء ترم های C.I.F و C.I.P حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه به میزان ارزش مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل باضافه ۱۰ درصد مجموع قیمت خرید کالا و هزینه حمل خواهدبود.
تبصره: درمورد ترمهای گروه D حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه، بمیزان ۱۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی خواهدبود.
ب ) درمورد اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی با ترمهای حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه ، بمیزان مجموع قیمت خرید کالا ، بیمه و هزینه حمل باضافه ۱۰ درصد مجموع قیمت خرید کالا، بیمه و هزینه حمل خواهدبود.
ج ) درمورد اعتبارات اسنادی /ثبت سفار ش بروات وصولی اسناد ی باترمهای EX-WORKS و F حداقل پوشش بیمه در اسناد بیمه، بمیزان ۱۲۰ درصد ارزش کالا خواهدبود.
د ) درمواردی که خریدار ۱۰۰ % مبلغ اعتبار اسنادی / ثبت سفارش برات وصولی اسنادی را پرداخت نموده، لزومی به احتساب مازاد ۱۰% موضوع بندهای « ج» و « ب» ،« الف » نخواهدبود.
۸- درمواردیکه شرکت بیمه خسارات مربوط به بیمه نامه های ارزی را بصورت ارزی تامین می نماید واردکننده مجازاست ارز دریافتی را برا ی ایفا ی تعهدارزی خود جهت رفع تعهد ارزی به بانک مربوطه فروخته و یا برای واردات کالاهای مجاز مصرف نماید.

ج – ۴ | سایر موارد

١- کارمزد:
نظربه اینکه تشویق و ترغیب واردکنندگان به استفاده از بروات اسنادی مورد توجه است ، لذا اخذ کارمزد عملیات بانکی از این قبیل ثبت سفارشات ، با تشخیص و صلاحدید بانک ثبت سفارش کننده و متناسب با خدمات ارایه شده و تعهدات بانک عامل در مراحل مختلف (مرحله ثبت سفارش ، مرحله ارایه برات ، مرحله پذیره نویسی وپرداخت وجه ) صورت می پذیرد.
٢- واخواست برات :
در نحوه واخواست برات توسط بانک فرستنده اسناد رعایت ماده ٢٨٠ قانون تجارت ایران (مصوب اردیبهشت ١٣١١ ) و دریافت کلیه هزینه های واخواست ازحساب برات کش (principal) الزامی است .
٣- نحوه رسیدگی به بروات پرداخت نشده مربوط به سالهای ٧٠ -٧١ -٧٢ :

کلیه بروات اسنادی ثبت سفارش شده در سالهای ۷۰، ۷۱ و ۷۲ که وجه آنها تاکنون پرداخت نشده و در قراردادهای استمهالی نیز منظور نگردیده است و پرونده آنها مفتوح می باشد، به شرح مندرج دربخشنامه شماره ١١۶٠ مورخ ۷۸/۱۲/۱۵ این بانک قابل رسیدگی و اقدام می باشد.