برچسب: خروج

  • پی گیری اعلام وصول وخروج کالای صادراتی

    ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 و99383/233 مورخ 3/6/93 و 153368/362 مورخ 21/8/93 موضوع تاکید بر پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز ، کالای صادراتی با توجه به ایجاد امکان درج اطلاعات اظهار نامه های…

  • درج مهر خروج مشمولین سربازی در پاسپورت

    دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور جهت مسافرت به ایران اقدام به صدور بخشنامه ای نمود تا بر اساس آن حتی مشمولان نظام وظیفه بتوانند به راحتی به ایران مسافرت نموده و مجددا از کشور خارج شوند.اجرای این مقررات در قالب “صدور مهر خروج مشمولان”…