بایگانی برچسب: s

آزاد شدن واردات خودروهای قبض انبار شده به صورت بدون انتقال ارز

شماره: 137161/ت56023ه
تاریخ : 1397/10/16
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1397/10/9  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ادامه‌ی خواندن

واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط ذیل ردیف تعرفه 87053000

1396/5/7 ھـ54194ت/53867 شماره
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور
ھیأت وزیران در جلسه 25/4/1396 به پیشنھاد شماره 21867/60 مورخ 14/1/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 ـ واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه 87053000) به شرط عدم تولید در داخل کشور با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخـت حداکثر پنـج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و رعایت بند (چ) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشورـ مصوب 1395ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
2 ـ ورود خودروھای مذکور توسط شھرداری ھا و دھیاری ھا منوط به تأیید و پیشنھاد وزارت کشور و با رعایت ترتیبات مقرر در بند (1) این تصویب نامه میباشد.
معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

شماره شناسایی خودرو VIN

اگر شما قصد خرید خودرو را دارید و می خواهید نسبت به خودرویی که می خواهید بخرید اطلاعات موثق تری داشته باشید می توانید با بررسی شماره شناسایی خودرو اینکار را انجام دهید.
vin-decode
شماره شناسایی خودرو، (به انگلیسیvehicle identification number) (به‌اختصار: VIN)  همان شماره شاسی خودرو است که ترکیبی از اعداد و حروف است که در همه خودروهای تولیدی 17 رقم می باشد.
شما با داشتن این کد و بررسی آن می توانید به خیلی از مشخصات خودروی مورد نظر خود دسترسی داشته باشید.

تعریف مشخصات کد: 


شماره شناسایی خودرو یک کد 17 رقمی است که شامل اعداد از 1 تا 9 و حروف الفبای انگلیسی به جز کاربرانحروف O و Q که برای جلوگیری از تشابه حذف شده اند.این کد را معمولا زیر لبه شیشه جلو سمت راننده می توان مشاهده کرد یا بر روی پلاک پیشرانه خودرو.

بررسی کدها:
کاراکتر 1 از سمت چپ مربوط به نام کشور سازنده و کاراکترهای 2 و 3 مربوط به نام کارخانه سازنده خودرو است.
کاراکترهای 4 تا 8 گویای مشخصاتی چون مدل خودرو،وزن،قدرت پیشرانه،تعداد سیلندرهاو…است.
بتوسط کاراکتر 9 می توان کل شماره شناسایی خودرو را کنترل نمود.
کاراکتر 10 مربوط به سالی است که خودرو در آن تولید شده است
کاراکتر 11 نشانگر کد کارخانه ای است که خودرو در آن تولید شده است.
کاراکتر12 تا 17 نیز شماره سریال خودرو است که چهار حرف آخر آن در تمام خودرو ها باید به صورت عدد بیان شود.

استاندارد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ISO 3779 World manufacturer identifier
شناسه جهانی کارخانه سازنده
Vehicle descriptor section
VDS
بخش توصیف خودرو
vehicle identifier section
VIS
شماره شناسایی خودرو در خود کارخانه سازنده
اتحادیه اروپا
برای خودروهای بالای 500 تولید سالیانه
World manufacturer identifier
شناسه جهانی کارخانه سازنده
نشانه ای از “ویژگی های کلی وسیله نقلیه” Indication which provide “clear identification of a particular vehicle
اتحادیه اروپا
برای خودروهای بالای 500 تولید سالیانه
World manufacturer identifier
شناسه جهانی کارخانه سازنده
9 نشانه ای از “ویژگی های کلی وسیله نقلیه” Indication which provide “clear identification of a particular vehicle
آمریکای شمالی
برای خودروهای بالای 500 تولید سالیانه
World manufacturer identifier
شناسه جهانی کارخانه سازنده
Vehicle Attributes
ویژگیهای خودرو
Check Digit Model Year
سال ساخت
Plant Code Sequential Number
شماره سری
آمریکای شمالی
برای خودروهای بالای 500 تولید سالیانه
World manufacturer identifier
شناسه جهانی کارخانه سازنده
9 Vehicle Attributes
ویژگیهای خودرو
Check Digit Model Year
سال ساخت
Plant Code Manufacturer Identifier Sequential Number
شماره سری

کد کشورها در شماره شناسایی خودرو (شماره شاسی )

A–H = Africa J–R = Asia S–Z = Europe 1–5 = North America 6–7 = Oceania 8–9 = South America
AA-AH South Africa
AJ-AN Ivory Coast
AP-A0 not assigned
BA-BE Angola
BF-BK Kenya
BL-BR Tanzania
BS-B0 not assigned
CA-CE Benin
CF-CK Madagascar
CL-CR Tunisia
CS-C0 not assigned
DA-DE Egypt
DF-DK Morocco
DL-DR Zambia
DS-D0 not assigned
EA-EE Ethiopia
EF-EK Mozambique
EL-E0 not assigned
FA-FE Ghana
FF-FK Nigeria
FL-F0 not assigned
GA-G0 not assigned
HA-H0 not assigned
JA-J0 Japan
KA-KE Sri Lanka
KF-KK Israel
KL-KR Korea (South)
KS-K0 not assigned
LA-L0 China
MA-ME India
MF-MK Indonesia
ML-MR Thailand
MS-M0 not assigned
NA-NE Iran
NF-NK Pakistan
NL-NR Turkey
NS-N0 not assigned
PA-PE Philippines
PF-PK Singapore
PL-PR Malaysia
PS-P0 not assigned
RA-RE United Arab Emirates
RF-RK Taiwan
RL-RR Vietnam
RS-R0 Saudi Arabia
SA-SM United Kingdom
SN-ST East Germany
SU-SZ Poland
S1-S4 Latvia
S5-S0 not assigned
TA-TH Switzerland
TJ-TP Czech Republic
TR-TV Hungary
TW-T1 Portugal
T2-T0 not assigned
UA-UG not assigned
UH-UM Denmark
UN-UT Ireland
UU-UZ Romania
U1-U4 not assigned
U5-U7 Slovakia
U8-U0 not assigned
VA-VE Austria
VF-VR France
VS-VW Spain
VX-V2 Serbia
V3-V5 Croatia
V6-V0 Estonia
WA-W0 West Germany
XA-XE Bulgaria
XF-XK Greece
XL-XR Netherlands
XS-XW USSR
XX-X2 Luxembourg
X3-X0 Russia
YA-YE Belgium
YF-YK Finland
YL-YR Malta
YS-YW Sweden
YX-Y2 Norway
Y3-Y5 Belarus
Y6-Y0 Ukraine
ZA-ZR Italy
ZS-ZW not assigned
ZX-Z2 Slovenia
Z3-Z5 Lithuania
Z6-Z0 not assigned
1A-10 United States
2A-20 Canada
3A-37 Mexico
38-30 Cayman Islands
4A-40 United States
5A-50 United States
6A-6W Australia
6X-60 not assigned
7A-7E New Zealand
7F-70 not assigned
8A-8E Argentina
8F-8K Chile
8L-8R Ecuador
8S-8W Peru
8X-82 Venezuela
83-80 not assigned
9A-9E Brazil
9F-9K Colombia
9L-9R Paraguay
9S-9W Uruguay
9X-92 Trinidad & Tobago
93–99 Brazil
90 not assigned

کدهای سال ساخت در شماره شناسایی خودرو (شماره شاسی ):

Code Year Code Year Code Year Code Year Code Year Code Year
A = 1980 L = 1990 Y = 2000 A = 2010 L = 2020 Y = 2030
B = 1981 M = 1991 1 = 2001 B = 2011 M = 2021 1 = 2031
C = 1982 N = 1992 2 = 2002 C = 2012 N = 2022 2 = 2032
D = 1983 P = 1993 3 = 2003 D = 2013 P = 2023 3 = 2033
E = 1984 R = 1994 4 = 2004 E = 2014 R = 2024 4 = 2034
F = 1985 S = 1995 5 = 2005 F = 2015 S = 2025 5 = 2035
G = 1986 T = 1996 6 = 2006 G = 2016 T = 2026 6 = 2036
H = 1987 V = 1997 7 = 2007 H = 2017 V = 2027 7 = 2037
J = 1988 W = 1998 8 = 2008 J = 2018 W = 2028 8 = 2038
K = 1989 X = 1999 9 = 2009 K = 2019 X = 2029 9 = 2039

کد شناسایی کارخانه های مهم سازنده خودرو که توسط انجمن مهندسین خودرو( SAE – Society of Automotive Engineers )  برای شناسایی کارخانه های سازنده (world manufacturer identifier – WMI ) اختصاص داده شده است.

WMI Manufacturer
AAV (South Africa) Volkswagen
AFA (South Africa) Ford
CL9 (Tunisia) Wallyscar
JA (Japan) Isuzu
JF (Japan) Fuji Heavy Industries
JH (Japan) Honda
JMB (Japan) Mitsubishi
JMZ (Japan) Mazda
JN (Japan) Nissan
JS (Japan) Suzuki
JT (Japan) Toyota
KL (South Korea) Daewoo
KMH (South Korea) Hyundai
KN (South Korea) Kia
KPT (South Korea) SsangYong
SAJ (United Kingdom) Jaguar
SAL (United Kingdom) Land Rover
SAR (United Kingdom) Rover
SCC (United Kingdom) Lotus Cars
SCE (Ireland) DeLorean
TMA (Czech Republic) Hyundai
TMB (Czech Republic) Škoda
TRU (Hungary) Audi
UU (Romania) Dacia
VA0 (Austria) ÖAF
VF1 (France) Renault
VF3 (France) Peugeot
VF6 (France) Renault Trucks/Volvo
VF7 (France) Citroën
VFE (France) IvecoBus
VSS (Spain) SEAT
VV9 (Spain) Tauro Sport Auto
WAU (Germany) Audi
WAP (Germany) Alpina
WBA (Germany) BMW
WBS (Germany) BMW M
WDB (Germany) Mercedes-Benz
WDC, WDD, WMX (Germany) DaimlerChrysler AG/Daimler AG
WEB (Germany) EvoBus
WF0 (Germany) Ford Germany
WJM (Germany) Iveco
WJR (Germany) Irmscher
WKK (Germany) Kässbohrer
WMA (Germany) MAN
WME (Germany) Smart
WMW (Germany) Mini
WP0 (Germany) Porsche car
WP1 (Germany) Porsche SUV
WUA (Germany) Quattro
WVG (Germany) Volkswagen
WVW (Germany) Volkswagen
WV1 (Germany) Volkswagen Commercial Vehicles
WV2 (Germany) Volkswagen Commercial Vehicles
W0L (Germany) Opel/Vauxhall
W0SV (Germany) Opel Special Vehicles
YK1 (Finland) Saab
YS3 (Sweden) Saab
YTN (Sweden) Saab NEVS
YV1 (Sweden) Volvo Cars
ZAM (Italy) Maserati
ZAR (Italy) Alfa Romeo
ZCF (Italy) Iveco
ZFA (Italy) Fiat Automobiles
ZFF (Italy) Ferrari
ZGA (Italy) IvecoBus
ZHW (Italy) Lamborghini
ZLA (Italy) Lancia
1C (United States) Chrysler
1F (United States) Ford
1G (United States) General Motors
1G3 (United States) Oldsmobile
1GC (United States) Chevrolet
1GM (United States) Pontiac
1H (United States) Honda
1J (United States) Jeep
1L (United States) Lincoln
1M (United States) Mercury
1N (United States) Nissan
1VW (United States) Volkswagen
1YV (United States) Mazda
2F (Canada) Ford
2G (Canada) General Motors
2G1 (Canada) Chevrolet
2G2 (Canada) Pontiac
2H (Canada) Honda
2HM (Canada) Hyundai
2M (Canada) Mercury
2T (Canada) Toyota
3F (Mexico) Ford
3G (Mexico) General Motors
3N (Mexico) Nissan
3VW (Mexico) Volkswagen
4F (United States) Mazda
4J (United States) Mercedes-Benz
4M (United States) Mercury
4S (United States) Subaru
4T (United States) Toyota
4US (United States) BMW
5F (United States) Honda
5L (United States) Lincoln
5T (United States) Toyota
5YJ (United States) Tesla
6F (Australia) Ford
6G (Australia) General Motors
6G1 (Australia) Chevrolet
6G2 (Australia) Pontiac
6H (Australia) Holden
6MM (Australia) Mitsubishi
6T1 (Australia) Toyota
8AP (Argentina) Fiat
8AT (Argentina) Iveco
9BD (Brazil) Fiat Automóveis
9BW (Brazil) Volkswagen
93H (Brazil) Honda
93W (Brazil) Fiat Professional
93Z (Brazil) Iveco
9BH (Brazil) Hyundai