قیمت و پرایس لیست انواع خودرو سواری بنر مدل 2015

306/24/4885/130335 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ارسال پرایس لیست سواریهای BENZ مدل 2015 با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 4 برگ پرایس لیست انواع سواریهای BENZ مدل …

قیمت و پرایس لیست انواع خودرو سواری بنر مدل 2015 ادامه »