قیمت لیفتراک های چری – CHERY چین سال 2014

88/24/202/9149/36261 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ارزش لیفتراکهای CHERY چین سال 2014 با سلام و احترام براساس مفاد صورتجلسه شماره 118 مورخ 21/2/93 کمیته ارزش به پیوست سه برگ پرایس انواع لیفتراکهای CHERY سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت کاسپین ماشین ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای …

قیمت لیفتراک های چری – CHERY چین سال 2014 ادامه »