برچسب: HELI

  • ارزش گمرکی لودرهای چینی هلی heli

     40333/9013/205/24/90 مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه به شماره 40333/9013/205/24/90 مورخ 10/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش لودرهای چینی HELI سال 2014 ساخت…

  • پرایس لیست لیفتراک های هلی HELI سال 2014

    209442/8905/202/24/470 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ارزش لیفتراکهای HELI سال 2014 با سلام و احترام دراجرای مفاد صورتجلسه شماره 106 مورخ 21/10/92 کمیته ارزش به پیوست دو برگ پرایس انواع لیفتراکهای HELI سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آسان خودرو ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی…