ارزش گمرکی خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise سال 2015

183/24/205/9738/104261 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: اعلام ارزش خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise سال 2015 با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 528 مورخ 27/5/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise …

ارزش گمرکی خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise سال 2015 ادامه »