ارزش گمرکی خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise سال 2015

183/24/205/9738/104261
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise سال 2015
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 528 مورخ 27/5/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع خودروهای ون چینی مارک Jinbei Haise سال 2015 ساخت چین به نمایندگی شرکت پارس خودرو به شرح جدول ذیل ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های ون وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .
Remark FOB
Dalian/Xingang (USD) Model Vehicle
Valid For Jinbei Haise H2L
Model Year -2015 14000 2.4L MT
Cargo Standard Jinbei Haise H2L Van (Engine:4RB2)
14500 2.4L MT
Standard
15500 2.4L MT
Deluxe
17000 2.4L MT
Flagship
18000 2.7L MT
Flagship Jinbei Haise H2L Van (Engine:3TZ)
183-24-205-9738-104261
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش